PL EN
Strona główna Oferta Cennik Kalendarz Galeria Atrakcje KontaktRegulamin

 

 

  1. Definicje

·         Apartament – lokal mieszkalny w Kościelisku, opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej Wynajmującego, który Najemca (Klient) wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych.

·         Najemca – osoba fizyczna albo osoba prawna będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego - umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny 

·         Wynajmujący - Tomasz Milczarek, będący stroną umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny z Najemcą.

  1. Doba hotelowa trwa od godziny 17.00 do godziny 11.00 dnia następnego. Istnieje możliwość dostosowania godzin do potrzeb Najemcy stosownie do wcześniejszych uzgodnień.

 

  1. Dokonanie Rezerwacji

·         W celu dokonania rezerwacji należy podać: termin pobytu (data przyjazdu i wyjazdu), dane kontaktowe oraz liczbę osób w apartamencie.

·         Wynajmujący niezwłocznie potwierdzi dostępność Apartamentu (mailem lub telefonicznie) oraz poda wysokość zadatku (40 % należnej opłaty za usługę zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem) wraz z numerem rachunku bankowego.

·         Najemca dokona wpłaty zadatku na rachunek wskazany przez Wynajmującego w terminie trzech dni kalendarzowych.

·         W przypadku braku wpłaty zadatku w w/w terminie, rezerwacja zostaje anulowana.

 

  1. Warunki Płatności oraz opłata za usługę

·    40% należnej opłaty za usługę - zadatek wpłacany przez Najemcę przy dokonaniu Rezerwacji zgodnie z punktem 3.

·    60% należnej opłaty za usługę - Najemca dokona na konto wskazane przez Wynajmującego najpóźniej 5 dni kalendarzowych przed przyjazdem (możliwa równiez płatność w dniu przyjazdu).

·    W przypadku anulacji rezerwacji Najemca ponosi koszty  wpłaconego zadatku (zadatek nie podlega zwrotowi).

*W przypadku zmian rezerwacji (np. skrócenie pobytu) w ciągu 7 dni przed uzgodnioną datą przyjazdu, Najemca ponosi cakowitą Opłatę za usługę uzgodnioną z Wynajmującym w momencie dokonania Rezerwacji.

·  Opłata za usługę obejmuje pobyt w Apartamencie liczby osób ustalonej przy dokonaniu Rezerwacji oraz jedno miejsce parkingowe na terenie osiedla.

·    Opłata za usługę nie obejmuje jednorazowego kosztu sprzątania w wysokości 150zł, płatnego na miejscu.


  1. Przedłużenie pobytu - życzenie przedłużenia pobytu poza okres umówiony, Najemca powinien zgłosić w dniu poprzedzającym koniec terminu najmu; Wynajmujący uwzględni je w miarę posiadanych możliwości.

 

  1. Pobyt w Apartamencie

a)  Najemca nie może przekazywać ani udostępniać Apartamentu osobom trzecim; Apartament nie może być zamieszkany przez większą liczbę osób, aniżeli zgłoszoną w Rezerwacji. 

b)    Najemca zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w Apartamencie.

c)     W Apartamencie obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA TYTONIU.  

d)   W wyposażeniu Apartamentu znajduje się pościel oraz ręczniki. Apartament jest sprzątany przed przyjazdem i po wyjeździe Najemcy. 

e)  Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w Apartamentach urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerowych.

f)     W przypadku wystąpienia szkody, Najemca powinien zawiadomić o niej Wynajmującego niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 

g)   Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania pobytu w Apartamencie. 

h)  Przed zdaniem Apartamentu przez Najemcę, Zarządca (upoważniona osoba reprezentująca Wynajmującego) ma prawo sprawdzić stan techniczny Apartamentu, wyposażenia i urządzeń w nim się znajdujących. 

i)    W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, Najemca zobowiązuje się niezwłocznie pokryć koszty doprowadzenia Apartamentu do stanu należytego, jak i innych odszkodowań.

j)    Najemca jest obowiązany do zwrotu wszelkich kosztów związanych z utratą lub uszkodzeniem klucza do pokoju, który zamieszkuje oraz pilota do bramy. Koszt zagubionego klucza wynosi 100 PLN, natomiast pilota do bramy 300 PLN. 

k)  Do Apartamentu przysługuje jedno miejsce parkingowe na terenie obiektu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Najemcy. 

l)   Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia wartości pieniężnych, kosztowności czy wartościowych przedmiotów należących do przebywających w Apartamencie Gości.

 

  1. W przypadku siły wyższej, tj. nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron; katastrof żywiołowych, strajków, działań wojennych lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Wynajmujący jest zwolniony z odpowiedzialności realizacji zamówienia. W takiej sytuacji Wynajmujący zwróci Najemcy zapłacony zadatek.

 

  1. Dokonanie Rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.

 

  1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.Odwiedziny:
Dzisiaj: [ 43 ]
Wszystkie: [ 187442 ]

Online: [ 1 ]
Rekord online: [ 146 ]
 
Strona główna
Atrakcje
 
Oferta
Galeria
 
Cennik
Kontakt
 
Kalendarz    
Tagi: apartament krokus, kościelisko noclegi, apartament kościelisko, kościelisko atrakcje, apartamenty kościelisko, apartament zakopane, apartament wypoczynkowy w kościelisku, apartamenty zakopane